การขอใช้บริการ ขอใบเสนอราคา วิธีการชำระเงิน เกี่ยวกับเรา ติดต่อเรา
 
 
   
จดโดเมนเนมใหม่  มีโดเมนเนมแล้ว
Home Web Hosting Domain Name Server Info Resellers Quotation

ให้บริการลูกค้าแล้วกว่า 700 ราย

 
 
     หน้าแรก
     เหตุผลที่ต้องเลือกเรา
     ข่าวสาร และโปรโมชั่น
     เว็บโฮสติ้ง
        Hosting Plans
        ระบบ Control Panel
        ย้ายโฮสมาที่เรา
        แจ้งต่อสัญญาบริการ
        แจ้งยกเลิกบริการ
     โดเมนเนม
        จดทะเบียนโดเมนเนม
        Transfer โดเมนเนม
        แก้ไขข้อมูลโดเมนเนม
        แจ้งต่ออายุโดเมนเนม
     อกแบบ และพัฒนาเว็บไซต์
     ลูกค้าสัมพันธ์
        การขอใช้บริการ
        ขอใบเสนอราคา
        วิธีการชำระเงิน
        แจ้งปัญหาการใช้งาน
        เกี่ยวกับ KISS
        ติดต่อ KISS
 


 การเชื่อมต่อเซิร์ฟเวอร์

Data Center ของ KISS เป็นที่ตั้งของ ศูนย์ข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Data and Network Operating Center) ที่ใช้เป็นสถานที่ตั้ง gateway โทรคมนาคม โดยเชื่อมต่อไปยังต่างประเทศที่ใหญ่ที่สุดแห่งเดียวของประเทศ อีกทั้งยังเป็นศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลอินเทอร์เน็ตภายในประเทศที่ใหญ่ที่สุด (National Internet Exchange: NIX) ซึ่งทำการเชื่อมต่อเข้าที่ความเร็ว 4Gbps (Domestic link) และ 480Mbps (International link)

ระบบเครือข่ายของ KISS เป็นหนึ่งในไม่กี่ผู้ให้บริการ WEB HOSTING ที่อยู่บน BACKBONE ที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ ภายในศูนย์มีการควบคุมสภาพแวดล้อมและระบบโครงสร้างพื้นฐานอันทันสมัย มีการเชื่อมต่อโดยตรงกับเครือข่ายหลักอินเทอร์เนตความเร็วสูง (High Speed Internet Backbone) รวมถึงระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูล และอุปกรณ์ เช่น การจัดเก็บอุปกรณ์ในตู้ Rack ที่สามารถล็อค ได้โดยมีการจัดเก็บสายไฟ และสายสัญญาณอย่างเป็นระเบียบ ภายใต้ระบบดูแลรักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง และมีความพร้อมของระบบสำรองเพื่อป้องกันความผิดพลาดขณะปฏิบัติงาน โดยระบบไฟฟ้าสำรองและ Generator พร้อมทำงานทันทีเมื่อไฟฟ้าตกหรือดับ

ระบบรักษาความปลอดภัย

 • ระบบความปลอดภัยสแกนรหัสผ่านบนฝ่ามือและใช้บัตรผ่านด้วยรหัส PIN ID
 • ระบบความปลอดภัยที่แน่นหนาและเข้มงวด
 • ระบบโทรทัศน์วงจรปิดดูแลศูนย์ข้อมูลตลอดเวลาโดยสามารถเรียกดูเทปบันทึกย้อนหลังได้ถึง 168 ชั่วโมง

การบริหารเครือข่ายอย่าง Proactive

 • ทีมงานผู้เชี่ยวชาญด้านเครือข่ายให้การดูแลศูนย์ข้อมูลอย่างใกล้ชิดตลอด 24 ชั่วโมงที่พร้อมให้ความช่วยเหลือด้านการจัดการระบบ
 • ระบบการแจ้งเตือนผ่านระบบ e-mail อัตโนมัติและระบบช่วยเหลือฉุกเฉิน ในกรณีเครื่องหรืออุปกรณ์มีปัญหา

ระบบสิ่งอำนวยความสะดวกและระบบป้องกันภัยต่างๆ

 •  ระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย FM 200
 • ระบบควบคุมอุณหภูมิและปรับอากาศ (N+1)
 • ระบบควบคุมสภาพสิ่งแวดล้อม
 • ระบบป้องกันน้ำ
 • ระบบยกพื้น 50 ซม. โดยใช้ผิวของแผ่นพื้นเป็นชนิด HPL (High Pressure Laminate)ป้องกันการเกิดสถิติบนพื้นผิว
 • ครงสร้างสถาปัตยกรรมเครือข่ายที่รับการสำรองเพื่อป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในการส่ง-รับข้อมูล
 • ทดสอบการทำงานของ application รวมทั้งสภาพแวดล้อมก่อนนำมาใช้งานจริง
 • ระบบสำรองไฟฟ้าพร้อมด้วยเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่สามารถทำงานโดยอัตโนมัติเมื่อมีปัญหาเกิดขึ้น โดย Uninterruptible Power Supply (UPS) และ Generator system (N+1)
 • ระบบสำรองไฟฟ้าไปยังแต่ละตู้ Rack

ที่สุดของความปลอดภัย

 • ระบบตรวจจับผู้บุกรุก Server ที่สามารถตรวจจับและป้องกันอันตรายจากการบุรุกทำลายฐานข้อมูล
 • ระบบ Policy Based Firewall


KISS CONNECTIONS CO., LTD.
1143/32 Soi Sor Nor Bangsaothong, Klong Bangkok Yai Rd., Kuhasawan, Phasi Charoen, Bangkok 10160
Hotline: 02 865 7500  Fax: 02 865 8090  Email: info@kiss.co.th